Eisenhorn

Description:

Eisenhorn

Male Human Inquisitor 1
N medium humanoid
Init +3; Senses; Perception +6

AC 18 (armor 5, dex 3) , touch 13, flat-footed 15
HP 12 (1d10+2)
Fort 5, Ref 3, Will 4

Melee Bastard Sword + 2 (1d10 + 2)
Ranged Pistol + 3 (1d8)

STR 14 (2)
DEX 16 (3)
CON 17 (3)
INT 7 (-2)
WIS 14 (2)
CHA 7 (-2)

BAB 0 CMB 2 CMD 15
Feats Firearms, Point Blank Shot, Step Up
Skills Perception +6, Ride +7, Sense Motive +6, Stealth +6, Survival +6
Languages Common

Current XP 590
Next Level 1300

Special Qualities: Judgement
Racial Trait: Sacred Touch

Bio:

Hänen vanhempansa: Coman ja Dante uskoivat lapsensa ylivoimaiseen kohtaloon. Eisenhornin lapsuus oli tavanomainen, lukuunottamata Helmin lähettämiä selvänäköisyyksiä. Näkyjen mukaan lapsi menestyisi parhaiten luostarikoulussa, jossa tämä lupaava lapsi viettikin koko lapsuutensa.
Suzailin luostarikodissa Eisenhorn oppi Helmin opit sekä pyhän vihan salat, joita Eisenhorn harjoittaa tähän päivään saakka.

Lapsuudesta nuoruuteen ja nuoruudesta aikuisuuteen on Eisenhorn harjoitellut Helmin pyhiä oppeja. Hän ei ole koskaan koulutuksensa aikana hairahtanut hyviltä teiltä.

Innokkuutensa ansiosta Eisenhorn liitettiin salaisten soturien kastiin, jonka tehtävänä on tuhota Helmin viholliset, sekä käännyttää vääräuskoiset.

Eisenhornin ensimmäinen tehtävä kuljettaa hänet Kirottuun Maahan sekä lukuisiin seikkailuihin.

Eisenhorn

Aavikkosoturit III Celestino1 Esa